Coloms de Pau

Aquarel·las 23x32
Època de  reflexió sobre les guerres al món. És el desig d'atrapar la pau.

CP 12
CP 7
CP 2
CP 11